เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณอาคารบังคับน้ำคลองตาเผือก ลงวันที่ 25 เม.ย. 65

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อม

ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณอาคารบังคับน้ำคลองตาเผือก

จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองตาเผือก จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณซอยท่าทรายหมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้