เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการาจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ลงวันที่ 10 พ.ค. 65

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการาจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้