เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยผู้ใหญ่ห่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหญ้าแพรก ลงวันที่ 28 เม.ย. 65

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.และลอกท่อระบายน้ำ
บริเวณซอยผู้ใหญ่ห่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหญ้าแพรก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้-