เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ประกาศ

เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชีนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต "๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต

"๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ระหว่างที่รับบริจาคโลหิต

โดยสแกนคิวอาร์โค้ด/ลิงค์ (https://shorturl.asia/YUCXQ) เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

alt alt alt