เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


ขั้นตอนการรับบริการ

          1. ติดต่อขอรับและกรอกแบบคำขอได้ที่กองวิชาการฯ (ชั้น 2)
          2. กรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแบบคำขอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ CCTV
          4. เสนอเรื่อง
              อนุญาต
              - เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบค้นข้อมูล                  
              - ผู้ขอใช้บริการตรวจดูข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ 
              - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ
              - ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับข้อมูลภาพ/วีดีโอ
                ในวันนั้นหรือวันอื่นตามความเหมาะสม
              ไม่อนุญาต
              -
 ชี้แจงเหตุผล
          5. สิ้นสุดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

การเตรียมตัวสำหรับการขอรับบริการ

          1. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลภาพหรือวีดีโอเพื่อนำไปเป็นหลักฐานหรือนำไปตรวจสอบด้วยตนเอง กรุณาเตรียมสื่อบันทึกมาให้พร้อม เช่น Flash Drive, CD, DVD หรือ External Harddisk ที่มีความจุเพียงพอต่อข้อมูลของท่าน (ปริมาณความจุข้อมูลต่อกล้อง 1 ตัว/ชั่วโมง ประมาณ 200-300 Mb.)


สถานที่/จุดติดตั้ง CCTV (เปิดใช้งาน ณ ปัจจุบัน)(26 มีนาคม 2561)

1. บริเวณถนนสี่แยกรถรางสายเก่า      28. บริเวณซอยประสบโชค

2. บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ 29. บริเวณโค้งตาหวาน

3. บริเวณถนนสามแยกมหาวงษ์30. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดมหาวงษ์๋

4. บริเวณถนนสามแยกสวนส้ม31. บริเวณทางเข้าวัดสำโรงเหนือ

5. บริเวณถนนสามแยกพิทักษ์ธรรม32. บริเวณธนาคารกรุงเทพ

6. บริเวณหน้าตลาดสำโรงใต้33. บริเวณซอย 2 ชุมชนร่วมสามัคคีฯ

7. บริเวณปากซอยไซโล (หน้าซอยวัดสำโรงใต้)34. บริเวณซอย 5 ชุมชนร่วมสามัคคีฯ

8. บริเวณถนนแยกโรงเหล็ก35. บริเวณโค้งตัดคลองต้นโพธิ์

9. บริเวณปากซอยบางหญ้าแพรก36. บริเวณปากซอยปรีดา

10. บริเวณสุดทางถนนปู่เจ้าสมิงพราย (ท่าน้ำพระประแดง)37. บริเวณซอยร่มประดู่

11. บริเวณถนนใต้สะพานภูมิพล 238. บริเวณไทยสมุทร 2

12. บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชน (คุณกุ้ง)39. บริเวณสามแยกซอยโรงเหล็กบางหัวเสือ

13. บริเวณถนนใต้สะพานกาญจนาภิเษก (แยกวัดบางหญ้าแพรก)40. บริเวณซอยบางฝ้ายแยกหมู่บ้านเบญจมาศ

14. บริเวณหน้าหมู่ 18 (ปากซอย 1-2)(ต.บางหญ้าแพรก)41. บริเวณสนามฟุตบอลวัดบางฝ้าย

15. บริเวณสามแยกสวนส้ม(ใกล้โลตัสเอกซ์เพรส สาขาสวนส้ม)42. บริเวณลานกีฬา ทางพิเศษ

16. บริเวณสามแยกสวนส้ม(ใกล้เซเว่นฯ สาขาสวนส้ม)43. บริเวณหมู่บ้านฟอร์จูน

17. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสวนส้ม44. บริเวณหน้าโรงเรียนมารดา,สวนสาธารณเทศบาล

18. บริเวณถนนโค้งแสนจินดา45. บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

19. บริเวณหน้าซอยร่มประดู่ (ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯหลังเก่า)46. บริเวณหน้าวัดกลางสวน

20. บริเวณหน้าสวนสาธารณะสำโรงใต้47. บริเวณหน้าโรงเรียนณัฐเวศน์

21. บริเวณถนนสามแยกมหาวงษ์48. บริเวณท้ายซอยกลับเจริญ

22. บริเวณวัดสำโรงเหนื่อ49. บริเวณกลางซอยร่มประดู่

23. บริเวณซอยผลมัย50. บริเวณซอยกังบู้

24. บริเวณซอยสมิงจ้อย51. บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ

25. บริเวณซอยหมู่บ้านมหาวงษ์52. บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา ทางเข้าวัดโยธินประดิษฐ์

26. บริเวณซอยเปรมฤทัย 153. บริเวณปากซอยสร้อยทอง 1

27. บริเวณคลองตาเผือก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------