เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลฯ โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย และผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม

เพื่อเป็นผู้นำการออกกำลังกาย โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 จำนวน 50 คน

ณ อาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเอง

ที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 7 มกราคม 2565

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 872 ในวันและเวลาราชการ