เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ใช้ในการรับ ส่ง และเวียนเอกสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบ 

เนื่องจากสามารถส่งและรับหนังสือผ่านระบบโดยเฉพาะการเวียนหนังสือไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ และลดเวลาในการส่งหนังสือ รวมทั้งข้อมูลการรับส่งเอกสาร

ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

เรียนผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านทราบ

หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ

สามารถแจ้ง ผ่านสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทร 02-363-9800 ต่อ 800,801

ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเก่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2562 "กำลังดำเนินการทำข้อมูลเก่า"   จึงไม่สามารถค้นหาได้         

ขณะนี้ท่านยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร ***เริ่มต้นใช้งานเดือนมกราคม 2565

ระบบ E-saraban ของทางเทศบาลใช้งานด้วยระบบ 

แต่สามารถล็อคอินเข้าผ่านที่ปุ่มลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ