เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

alt

alt ขั้นตอนการรับบริการalt

          1. ติดต่อขอรับและกรอกแบบคำขอได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ชั้น 2) อาคารสำนักงาน 1 

          2. กรอกรายละเอียดแบบคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบบันทึกแจ้งความ(รายงานประจำวัน) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแบบคำขอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ CCTV

          4. เสนอเรื่อง

              อนุญาต
              - เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบค้นข้อมูล  
               

              - ผู้ขอใช้บริการตรวจดูข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ 

              - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ

              - ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับข้อมูลภาพ/วีดีโอ
                ในวันนั้นหรือวันอื่นตามความเหมาะสม

             ไม่อนุญาต

              - ชี้แจงเหตุผล

          5. สิ้นสุดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

alt

alt การเตรียมตัวสำหรับการขอรับบริการ alt

          1. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาใบบันทึกแจ้งความ(รายงานประจำวัน) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          2. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลภาพหรือวีดีโอเพื่อนำไปเป็นหลักฐานหรือนำไปตรวจสอบด้วยตนเอง กรุณา

              เตรียมสื่อบันทึกมาให้พร้อม เช่น Flash Drive, CD, DVD หรือ External Harddisk ที่มีความจุ

              เพียงพอ ต่อข้อมูลของท่าน (ปริมาณความจุข้อมูลต่อกล้อง 1 ตัว/ชั่วโมง ประมาณ 200-300 Mb.)

alt สถานที่/จุดติดตั้ง CCTV (เปิดใช้งาน ณ ปัจจุบัน)alt

1. สี่แยกรถรางสายเก่า                                               29. ซอยผลมัย

2. หน้าตลาดรุ่งเจริญ                                                  30. ซอยสมิงจ้อย

3. สามแยกมหาวงษ์                                                   31. ซอยหมู่บ้านมหาวงษ์

4. สามแยกสวนส้ม                                                     32. ซอยเปรมฤทัย ๑

5. สามแยกพิทักษ์ธรรม                                              33. คลองตาเผือก

6. หน้าตลาดสำโรงใต้                                                34. ซอยประสบโชค

7. ปากซอยไซโล (ซอยวัดสำโรงใต้)                          35. โค้งตาหวาน

8. แยกซอยโรงเหล็ก                                                 36. หน้าโรงเรียนวัดมหาวงษ์

9. ปากซอยบางหญ้าแพรก                                         37. ทางเข้าวัดสำโรงเหนือ

10. ปลายถนนปู่เจ้าส่วนท่าน้ำ                                     38. ธนาคารกรุงเทพ

11. ใต้สะพานภูมิพล 2                                               39. ซอย ๒ ชุมชนร่วมสามัคคีฯ

12. หน้าบ้านประธานชุมชน คุณกุ้ง                            40. ซอย ๕ ชุมชนร่วมสามัคคีฯ

13. ใต้สะพานกาญจนา แยกวัดบางหญ้าแพรก           41. โค้งตัดคลองต้นโพธิ์

14. หน้าหมู่ 18 (ปากซอย 1-2) ต.บางหญ้าแพรก     42. ปากซอยปรีดา

15. สามแยกสวนส้ม (ใกล้โลตัส)                               43. ซอยร่มประดู่

16. สามแยกสวนส้ม (ใกล้ 7-11)                              44. ไทยสมุทร ๒

17. หน้าโรงเรียนวัดสวนส้ม                                       45. สามแยกซอยโรงเหล็ก

18. โค้งแสงจินดา บางหัวเสือ                                   46. ซอยบางฝ้ายแยก

19. ซอยร่มประดู่(อาคารเทศบาลหลังเก่า)                47. สนามบอลวัดบางฝ้าย

20. สวนสาธารณะสำโรงใต้ หมู่บ้านเบญจมาศ          48. หมู่บ้านฟอร์จูน

21. วัดสำโรงเหนือ                                                  49. ทางเข้าโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก        

22. ลานกีฬา ทางพิเศษ                                          50. ท้ายซอยกลับเจริญ                                 

23. หน้าโรงเรียนมารดา,สวนสาธารณเทศบาล         51. ซอยกังบู้            

24. หน้าวัดกลางสวน                                              52. ปากซอยสร้อยทอง 1       

25. หน้าโรงเรียนณัฐเวศน์                                       53. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

26. กลางซอยร่มประดู่                                                   (สำนักงานเทศบาลหลังเก่า)                                

27. บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ                            

28. หน้าหมู่บ้านพฤกษา ทางเข้าวัดโยธินประดิษฐ์            


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------