เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
205
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพฤหัสบดีที่ 04 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:17 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
น้อยที่สุด
73 35.6%
มากที่สุด
68 33.2%
มาก
26 12.7%
ปานกลาง
22 10.7%
น้อย
16 7.8%