เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลสำโรง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 15 ก.ย. 64 ศุกร์, 17 ก.ย. 2021 kwang 80
2 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ลงวันที่ 13 ก.ย. 64 พุธ, 15 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 80
3 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาด ลงวันที่ 9 ก.ย. 64 ศุกร์, 10 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 90
4 - ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 67/2564 การซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำคลองตาเผือก ตามประกาศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 พฤหัสบดี, 09 ก.ย. 2021 kwang 112
5 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลสำโรง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 3 กย. 64 จันทร์, 06 ก.ย. 2021 kwang 76
6 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำคลองตาเผือก ลงวันที่ 3 กย. 64 จันทร์, 06 ก.ย. 2021 kwang 42
7 - ประกาศ เรืี่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 1 กย. 64 ศุกร์, 03 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 45
8 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยโรงถั่ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลสำโรงกลาง (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 ศุกร์, 03 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 35
9 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร คสล.พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมสามัคคี 3 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงใต้ ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 ศุกร์, 03 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 40
10 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร คสล.พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมสามัคคี 3 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงใต้ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 ศุกร์, 03 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 58

หน้า 1 จาก 129