เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน จำนวน 10 คัน (ครั้งที่ 2) พุธ, 19 ก.พ. 2020 Benz 4
2 - ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสาร ราย 3 เดือน (ครั้งที่ 2) พุธ, 19 ก.พ. 2020 kwang 11
3 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน อาทิตย์, 16 ก.พ. 2020 Benz 17
4 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4 เสาร์, 08 ก.พ. 2020 Benz 21
5 - สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน อังคาร, 28 ม.ค. 2020 Benz 27
6 - ประกวดราคา ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 ประตู จำนวน 1 คัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) อังคาร, 28 ม.ค. 2020 Benz 27
7 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 4) จันทร์, 27 ม.ค. 2020 kwang 26
8 - ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน จันทร์, 27 ม.ค. 2020 kwang 30
9 - ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ พฤหัสบดี, 23 ม.ค. 2020 Benz 44
10 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน จำนวน 10 คัน พฤหัสบดี, 23 ม.ค. 2020 Benz 48

หน้า 1 จาก 106