เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 23 พ.ย. 65 PoochaoAdmin 7
2 - ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกวดเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในที่ราชพัสดุ สำนักช่าง ตำบลบางหัวเสือ ลงวันที่ 14 พ.ย. 65 PoochaoAdmin 12
3 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในที่ราชพัสดุ สำนักช่าง ตำบลบางหัวเสือ(ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 14 พ.ย. 65 kwang 18
4 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 7 พ.ย. 65 kwang 62
5 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกถังคอนเทนเนอร์พร้อมถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 171
6 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 kwang 134
7 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ลงวันที่ 1 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 90
8 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝีงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 29 ส.ค. 65 PoochaoAdmin 87
9 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและกวาดถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 26 ส.ค. 65 PoochaoAdmin 107
10 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน ลงวันที่ 23 ส.ค. 65 kwang 62
11 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยก (โฟล์คลิฟท์) จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 22 ส.ค. 65 kwang 64
12 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยและกวาดถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 22 ส.ค. 65 kwang 60
13 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 23 ส.ค. 65 kwang 49
14 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 25 ส.ค. 65 kwang 44
15 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 22 ส.ค. 65 kwang 54
16 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 20 ส.ค. 65 PoochaoAdmin 103
17 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ลงวันที่ 26 ก.ค. 65 PoochaoAdmin 82
18 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเอราวัณ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนซอยเอราวัณ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 41/39 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 kwang 273
19 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ลงวันที่ 12 ก.ค. 65 kwang 208
20 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 7 ก.ค. 65 PoochaoAdmin -

หน้า 1 จาก 62

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ