เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประชาสัมพันธ์ เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 PoochaoAdmin 6
2 - ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ครั้งที่ 1 Trainee 3
3 - ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 PoochaoAdmin 6
4 - ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชม เเละร่วมเชียร์ การเเข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี ๒๕๖๕ Trainee 7
5 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม "ปู่เจ้าสมิงพราย คัพ" ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 PoochaoAdmin 97
6 - ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PoochaoAdmin 21
7 - ประกาศเรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๓๔๗ รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ Trainee 20
8 - การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Trainee 18
9 - ประกาศจากจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกีรยติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา Trainee 18
10 - ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา PoochaoAdmin 47
11 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PoochaoAdmin 40
12 - ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา PoochaoAdmin 39
13 - ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2565 kwang 25
14 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ PoochaoAdmin 24
15 - ประกาศ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 , 2564 และ 2565 (ครั้งที่3) PoochaoAdmin 43
16 - ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง "Super GP : สุดยอดปู่ย่าตายาย รู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน" PoochaoAdmin 21
17 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งการย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง เพื่อลดประชากรแฝง PoochaoAdmin 21
18 - ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 PoochaoAdmin 86
19 - ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ PoochaoAdmin 25
20 - กองทุนผู้สูงอายุ ขอประชาสัมพันธ์ให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ kwang 36

หน้า 1 จาก 61