เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 11 พ.ค. 65 Trainee -
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 28 รายการ 10 พ.ค.65 Trainee 5
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10 พ.ค.65 Trainee 6
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0103 10 พ.ค.65 Trainee 7
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-4065 (เบอร์ 12) จำนวน 1 โครงการ 10 พ.ค. 65 Trainee 2
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-3356 (เบอร์ 20) 10 พ.ค. 65 Trainee 6
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 83-1529 (เบอร์ 10) 9 พ.ค.65 Trainee 6
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นด้วยกระเเสไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง 10 พ.ค. 65 Trainee 5
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-4065 (เบอร์ 12) 9 พ.ค.65 Trainee 6
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-3961 (เบอร์ 18) 9 พ.ค.65 Trainee 7
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับการประชุม จำวนวน 1 ชุด 2 พ.ค.65 Trainee 12
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 38 ชุด ลงวันที่ 29 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 10
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ลงวันที่ 29 เม.ย. 65 kwang 9
14 -ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 พ.ค. 2565 - 14 พ.ค. 2565 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 kwang 11
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน กง 9612 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 kwang 11
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 kwang 12
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 84-0217 ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 kwang 11
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (อาคารสภาวัฒนธรรม) จำนวน 5 เครื่อง ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 kwang 9
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย ชื่อคลอง บริเวณภายในเขตเทศบาล ลงวันที่ 27 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 13
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-3205 (เบอร์ 23) ลงวันที่ 27 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 12

หน้า 1 จาก 81