เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 7 (ฉัตรทิพย์เทพวิทยา) จำนวน 76 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 3
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 6 (บางฝ้าย) จำนวน 60 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 4
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 5 (บางหญ้าแพรก) จำนวน 32 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 3
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4 (ปุณหังสนาวาส) จำนวน 31 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 4
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 3 (มหาวงษ์) จำนวน 46 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 3
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2 (สำโรงเหนือ) จำนวน 69 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 5 ต.ค. 65 PoochaoAdmin 2
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 1 (สวนส้ม) จำนวน 84 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 1
8 - ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 4 ต.ค. 65 kwang 2
9 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 30 ก.ย. 65 kwang 3
10 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักช่าง งานก่อสร้าง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2565 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65 kwang 4
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 11
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 8
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 51
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ลวันที่ 28 ก.ย. 65 PoochaoAdmin 27
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ลงวันที่ 26 ก.ย. 65 kwang 8
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักช่าง งานก่อสร้าง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ลงวันที่ 26 ก.ย. 65 kwang 7
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ลงวันที่ 26 ก.ย. 65 kwang 13
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายจักรพันธ์ ภูพานใหญ่ ลงวันที่ 26 ก.ย. 65 kwang 9
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวหัทยา มานะวุฑฒ์ ลงวันที่ 26 ก.ย. 65 kwang 6
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาววรลักษณ์ พิศนอก ลงวันที่ 26 ก.ย. 65 kwang 5

หน้า 1 จาก 99

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ