เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น FS-6525 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 64 kwang 3
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-0217 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 4
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก ทะเบียน 83-8606 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 5
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ 8488 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 4
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 12 รายการ ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 5
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 4
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-4065 เบอร์ 12 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 4
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-0216 เบอร์ 9 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 64 kwang 4
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 29 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 7
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งและจัดสถานที่ (โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ลงวันที่ 29 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 6
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 8
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1 ธ.ค 2564 - 31 ม.ค. 2565) ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 7
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 10
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 10
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 83-3312 ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 8
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขกขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 24 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 10
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-0215 (เบอร์ 13) ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 9
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะทะเบียน กฉ-319 ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 6
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-3205 (เบอร์ 23) ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 7
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 24 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 7

หน้า 1 จาก 68