เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - สำเนาประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ Benz -
2 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบท่อพญานาค หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0064 บริเวณบ่อสูบน้ำวัดสำโรงใต้หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงกลาง Benz -
3 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน 10 รายการ (โครงการค่ายธรรมะเยาวชน) Benz 5
4 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ Benz 2
5 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนสิริเบญญาลัย (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0381) Benz 3
6 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ Benz 4
7 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โครงการค่ายธรรมะเยาวชน รวม 3 วัน Benz 2
8 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกถ่ายเอกสาร) Benz 3
9 - สำเนาประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน Benz 23
10 - สำเนาประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน Benz 11
11 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 82-9997 Benz 9
12 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถดัมพ์บรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-4674 Benz 11
13 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บ 7966 Benz 12
14 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-8516 Benz 10
15 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 83-9717 kwang 13
16 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร2563 kwang 17
17 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนเบาะรถกอล์ฟ ขนาด 6 ที่นั่ง kwang 13
18 - สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ Benz 18
19 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 2 เครื่อง Benz 20
20 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด Benz 20

หน้า 1 จาก 7