เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประชาสัมพันธ์ มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรมกลุ่มที่ 4 Benz 2
2 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล (ครั้งที่ 2) kwang 3
3 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโป๊ะเทียบเรือ พร้อมติดตั้งราวกันตกสแตนเลสบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาวัดโยธินประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบล สำโรง Benz 8
4 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย Benz 12
5 - ประชาสัมพันธ์ รอบรู้สู้โควิด เกาะเสียงตามสาย Benz 11
6 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า POST TOP บริเวณภายในเขตเทศบาล Benz 16
7 - ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 kwang 21
8 - ประชาสัมพันธ์ มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรมกลุ่มที่ 2 Benz 55
9 - ประกาศ แจ้งผู้สนใจแสดงความประสงค์ในการซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบล ราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Benz 27
10 - ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 kwang 31
11 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยวัดโยธินประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง Benz 25
12 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตและอนุญาตให้บุคคลเดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน Benz 45
13 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่ออันตราย Benz 50
14 - ประกาศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ เดือนมีนาคม 2563 Benz 39
15 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Que 34
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ Benz 31
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน บฉ 1761 Benz 30
18 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-3124 (เบอร์ 16) kwang 32
19 - ประกาศ การคืนหลักประกันสัญญา Benz 44
20 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็๋กหล่อ พร้อมเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณ คสล. บริเวณถนนจัดสรรเปรมฤทัย หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรง จำนวน 8 จุด Benz 39

หน้า 1 จาก 2