เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 4
2 - ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
3 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด PoochaoAdmin 9
4 - ประกาศ เรื่อง ตารางน้ำขึ้นน้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 PoochaoAdmin 16
5 - ประกาศ เรื่อง อัตราภาษ๊ป้ายและระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2564 PoochaoAdmin 16
6 - ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชสุระ ลงวันที่ 8 พ.ย. 64 kwang 29
7 - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)(ศบค.)ครั้งที่ 15/2564 PoochaoAdmin 31
8 - ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แทนการยื่นคำขอใบอนุญาต ลงวันที่ 25 ต.ค. 64 PoochaoAdmin 21
9 - ประกาศ มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 16 PoochaoAdmin 23
10 - ประกาศ จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 PoochaoAdmin 25
11 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เนื่องจาก ไม่มาทำสัญญาภายในกำหนด ลงวันที่ 7 ต.ค. 64 PoochaoAdmin 26
12 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยกุศลาส่ง 4 หมู่ที่ 3,10 ต.สำโรง ปี 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ลงวันที่ 12 ก.ค. 64 PoochaoAdmin 28
13 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลสำโรง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)(ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 30 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 43
14 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้่งบริเวณสถานนีสูบน้ำคลองตาเผือก ลงวันที่ 29 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 32
15 - ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 64 kwang 41
16 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนวัดบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองตาปลั่ง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 14 ตำบลบางหัวเสือ ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 kwang 30
17 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนวัดบางหัวเสือ ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 45
18 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 49
19 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมท่ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 20 ต.บางหญ้าแพรก ลงวันที่่ 27 ส.ค. 64 PoochaoAdmin 61
20 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 26 ส.ค.64 PoochaoAdmin 44

หน้า 1 จาก 8