เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - กิจกรรมเวทีชาวบ้าน 2565

โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมโครงการเวทีชาวบ้าน

ครั้งที่ 3 /2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ

และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และนอกจากนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร

และธงหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19” แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 63 ชุมชน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนที่สามารถจัดการปัญหาการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

vatee6601
vatee6601
Image Detail
vatee6602
vatee6602
Image Detail
vatee6603
vatee6603
Image Detail
vatee6604
vatee6604
Image Detail
vatee6605
vatee6605
Image Detail
vatee6606
vatee6606
Image Detail
vatee6607
vatee6607
Image Detail
vatee6608
vatee6608
Image Detail
vatee6609
vatee6609
Image Detail
vatee6610
vatee6610
Image Detail
vatee6611
vatee6611
Image Detail
vatee6612
vatee6612
Image Detail
vatee6613
vatee6613
Image Detail
vatee6614
vatee6614
Image Detail
vatee6615
vatee6615
Image Detail
vatee6616
vatee6616
Image Detail
vatee6617
vatee6617
Image Detail
vatee6618
vatee6618
Image Detail
vatee6619
vatee6619
Image Detail
vatee6620
vatee6620
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ