เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองวิชาการและแผนงาน - โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง2562

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

      วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมาย ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ วินัย แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมือง
ปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คุณสิริรัตน์  แตงรอด  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น

img_5521
img_5521
Image Detail
img_5522
img_5522
Image Detail
img_5523
img_5523
Image Detail
img_5524
img_5524
Image Detail
img_5533
img_5533
Image Detail
img_5539
img_5539
Image Detail
img_5544
img_5544
Image Detail
img_5549
img_5549
Image Detail
img_5554
img_5554
Image Detail
img_5556
img_5556
Image Detail
img_5563
img_5563
Image Detail
img_5566
img_5566
Image Detail
img_5569
img_5569
Image Detail
img_5577
img_5577
Image Detail
img_5580
img_5580
Image Detail
img_5583
img_5583
Image Detail
img_5584
img_5584
Image Detail
img_5592
img_5592
Image Detail
img_5598
img_5598
Image Detail
img_5599
img_5599
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery