เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักปลัดเทศบาล - โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล 2562

โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยมี คุณรุ่งโรจน์ เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัย และระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนได้เมื่อเกิดภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว

 

img_1110
img_1110
Image Detail
img_1119
img_1119
Image Detail
img_1121
img_1121
Image Detail
img_1122
img_1122
Image Detail
img_1127
img_1127
Image Detail
img_1130
img_1130
Image Detail
img_1131
img_1131
Image Detail
img_1134
img_1134
Image Detail
img_1137
img_1137
Image Detail
img_1144
img_1144
Image Detail
img_1147
img_1147
Image Detail
img_1151
img_1151
Image Detail
img_1162
img_1162
Image Detail
img_1166
img_1166
Image Detail
img_1176
img_1176
Image Detail
img_1178
img_1178
Image Detail
img_1185
img_1185
Image Detail
img_1187
img_1187
Image Detail
img_1192
img_1192
Image Detail
img_1194
img_1194
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery