เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - กิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนักสาธารณสุข)

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออบรมความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การปรับสมดุลระบบสมองและระบบการรับฟัง การปรับสมดุลระบบขับถ่ายและระบบฮอร์โมน และการปรับสมดุลระบบประสาทไขสันหลังและต่อมน้ำเหลือง โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันบ้านมณีรินทร์ ปทุมธานี

1
1
Image Detail
2
2
Image Detail
3
3
Image Detail
4
4
Image Detail
5
5
Image Detail
img_3627
img_3627
Image Detail
img_3644
img_3644
Image Detail
img_3657
img_3657
Image Detail
img_3669
img_3669
Image Detail
img_3679
img_3679
Image Detail
img_3684
img_3684
Image Detail
img_3688
img_3688
Image Detail
img_3694
img_3694
Image Detail
img_3701
img_3701
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery