เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - อบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค2563

การอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย คุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจาร์ ดร.ณัฏฐวี  ชั่งชัย และอาจารย์ ดร.จิริสุดา  สินธุศิริ

 

 

 

img_7997 medium
img_7997 medium
Image Detail
img_7997 medium
img_7997 medium
Image Detail
img_8019 medium
img_8019 medium
Image Detail
img_8029 medium
img_8029 medium
Image Detail
img_8030 medium
img_8030 medium
Image Detail
img_8044 medium
img_8044 medium
Image Detail
img_8049 medium
img_8049 medium
Image Detail
img_8051 medium
img_8051 medium
Image Detail
img_8054 medium
img_8054 medium
Image Detail
img_8056 medium
img_8056 medium
Image Detail
img_8067 medium
img_8067 medium
Image Detail
img_8071 medium
img_8071 medium
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery