เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


         วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จ.ขอนแก่น  โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี
ซึ่งการงานดังกล่าวมีการอภิปราย เรื่อง มิติใหม่ของการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งอย่างสร้างสรรค์ “กรณีศึกษา ขอนแก่น Smart City / Mice City” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณสมศักดิ์ จังตระกุล, ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์, ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน คุณธวัชชัย โครตวงษ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ร่วมอภิปราย และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านชนบท “ไทยแต้มหมี่ วิถีหัวฝาย” โดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

และในช่วงบ่ายมีการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อการพัฒนากลุ่ม/องค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณชัยเวช ดวงมั่น และคณะimg_1471 phone
img_1471 phone
Image Detail
img_1474 phone
img_1474 phone
Image Detail
img_1478 phone
img_1478 phone
Image Detail
img_1484 phone
img_1484 phone
Image Detail
img_1486 phone
img_1486 phone
Image Detail
img_1490 phone
img_1490 phone
Image Detail
img_1492 phone
img_1492 phone
Image Detail
img_1497 phone
img_1497 phone
Image Detail
img_1501 phone
img_1501 phone
Image Detail
img_1516 phone
img_1516 phone
Image Detail
img_1537 phone
img_1537 phone
Image Detail
img_1570 phone
img_1570 phone
Image Detail
img_1578 phone
img_1578 phone
Image Detail
img_1579 phone
img_1579 phone
Image Detail
img_1582 phone
img_1582 phone
Image Detail
img_1585 phone
img_1585 phone
Image Detail
img_1588 phone
img_1588 phone
Image Detail
img_1592 phone
img_1592 phone
Image Detail
img_1593 phone
img_1593 phone
Image Detail
img_1607 phone
img_1607 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 6
 
 
Powered by Phoca Gallery

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ