เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย งบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


         วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จ.ขอนแก่น  โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี
ซึ่งการงานดังกล่าวมีการอภิปราย เรื่อง มิติใหม่ของการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งอย่างสร้างสรรค์ “กรณีศึกษา ขอนแก่น Smart City / Mice City” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณสมศักดิ์ จังตระกุล, ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์, ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน คุณธวัชชัย โครตวงษ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ร่วมอภิปราย และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านชนบท “ไทยแต้มหมี่ วิถีหัวฝาย” โดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย คุณสุภาณี ภูแล่นกี่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

และในช่วงบ่ายมีการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาทักษะในการสื่อสารเพื่อการพัฒนากลุ่ม/องค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณชัยเวช ดวงมั่น และคณะimg_1609 phone
img_1609 phone
Image Detail
img_1612 phone
img_1612 phone
Image Detail
img_1614 phone
img_1614 phone
Image Detail
img_1616 phone
img_1616 phone
Image Detail
img_1619 phone
img_1619 phone
Image Detail
img_1632 phone
img_1632 phone
Image Detail
img_1633 phone
img_1633 phone
Image Detail
img_1640 phone
img_1640 phone
Image Detail
img_1647 phone
img_1647 phone
Image Detail
img_1655 phone
img_1655 phone
Image Detail
img_1670 phone
img_1670 phone
Image Detail
img_1675 phone
img_1675 phone
Image Detail
img_1689 phone
img_1689 phone
Image Detail
img_1695 phone
img_1695 phone
Image Detail
img_1702 phone
img_1702 phone
Image Detail
img_1708 phone
img_1708 phone
Image Detail
img_1716 phone
img_1716 phone
Image Detail
img_1728 phone
img_1728 phone
Image Detail
img_1751 phone
img_1751 phone
Image Detail
img_1766 phone
img_1766 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 6
 
 
Powered by Phoca Gallery

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ