เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง ประจำปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง
ประจำปี 2564

        วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูเวฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการอภิปราย เรื่อง พื้นฐานและการปรับบุคลิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการพูดในที่สาธารณะ  ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชนs__9240584 phone
s__9240584 phon...
Image Detail
s__9240588 phone
s__9240588 phon...
Image Detail
s__9240589 phone
s__9240589 phon...
Image Detail
s__9240590 phone
s__9240590 phon...
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery