เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น 2

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่

สำนักสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยมีวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  คุณอลงกรณ์  บุญนันท์ 

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

img_8640
img_8640
Image Detail
img_8643
img_8643
Image Detail
img_8668
img_8668
Image Detail
img_8671
img_8671
Image Detail
img_8674
img_8674
Image Detail
img_8684
img_8684
Image Detail
img_8696
img_8696
Image Detail
img_8698
img_8698
Image Detail
img_8704
img_8704
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery