เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประเภทต่างๆ

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ( 175 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักปลัดเทศบาล

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( 71 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักช่าง

สำนักช่าง ( 3 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักช่าง

สำนักคลัง

สำนักคลัง ( 649 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักคลัง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ( 205 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา

กองการศึกษา ( 2 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ( 2 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ( 7 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่

สภาเทศบาลฯ

สภาเทศบาลฯ ( 8 ไฟล์ )

แหล่งรวบรวมข้อมูลของทางด้านสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

Km Knowledge

Km Knowledge ( 58 ไฟล์ )

KM (Knowledge Management) Of Poochaosamingprai Municipality

การจัดการคลังความรู้ ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย