เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) รายงานงบแสดงฐานะการเงิน(รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)

วันที่ส่งมอบ:02/18/2022
วันที่แก้ไข:02/18/2022
ขนาดของไฟล์:812.16 kB
ดาวน์โหลด:51


ประกาศและรายงายงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 ประกาศและรายงายงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563

วันที่ส่งมอบ:03/18/2021
วันที่แก้ไข:03/18/2021
ขนาดของไฟล์:707.71 kB
ดาวน์โหลด:40


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561

วันที่ส่งมอบ:12/12/2018
วันที่แก้ไข:12/12/2018
ขนาดของไฟล์:4.6 MB
ดาวน์โหลด:76


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:3 MB
ดาวน์โหลด:3411


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2552 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2552

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:542.29 kB
ดาวน์โหลด:3264


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2551 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2551

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:665.11 kB
ดาวน์โหลด:2964


งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2550 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2550

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/27/2017
วันที่แก้ไข:06/27/2017
ขนาดของไฟล์:4.95 MB
ดาวน์โหลด:3032


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/20/2015
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:3 MB
ดาวน์โหลด:214


หน้า 1 จาก 2

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ