เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปี62 ไดรมาส1 ตุลาคม61ถึงธันวาคม61 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ปี62 ไดรมาส1 ตุลาคม61ถึงธันวาคม61

วันที่ส่งมอบ:11/01/2018
วันที่แก้ไข:11/01/2018
ขนาดของไฟล์:62.18 kB
ดาวน์โหลด:29


รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ส่งมอบ:01/15/2018
วันที่แก้ไข:01/15/2018
ขนาดของไฟล์:77.78 kB
ดาวน์โหลด:30


รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตยมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตยมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/01/2017
วันที่แก้ไข:01/15/2018
ขนาดของไฟล์:361.25 kB
ดาวน์โหลด:166


รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/28/2016
วันที่แก้ไข:01/15/2018
ขนาดของไฟล์:58.54 kB
ดาวน์โหลด:130

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตยมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตยมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/28/2016
วันที่แก้ไข:01/15/2018
ขนาดของไฟล์:922.9 kB
ดาวน์โหลด:190


รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตยมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตยมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/08/2016
วันที่แก้ไข:01/15/2018
ขนาดของไฟล์:1.06 MB
ดาวน์โหลด:221


หน้า 1 จาก 2