เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รายปี)


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/05/2021
วันที่แก้ไข:04/05/2021
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:746


ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65 ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:264.55 kB
ดาวน์โหลด:32


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:14.78 MB
ดาวน์โหลด:15


รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2020
วันที่แก้ไข:05/25/2020
ขนาดของไฟล์:3.31 MB
ดาวน์โหลด:296


เอกสารกำลังถูกแก้ไข/ปรับปรุง โดยผู้ใช้ และไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้.

รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/28/2020
วันที่แก้ไข:01/28/2020
ขนาดของไฟล์:2.69 MB
ดาวน์โหลด:675


สรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561ถึง2564 สรุปเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561ถึง2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/09/2019
วันที่แก้ไข:01/09/2019
ขนาดของไฟล์:1.18 MB
ดาวน์โหลด:1565


หน้า 1 จาก 3