เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี63


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:06/04/2020
วันที่แก้ไข:06/04/2020
ขนาดของไฟล์:274.06 kB
ดาวน์โหลด:7


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง63_ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง63_ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ใหม่!
วันที่ส่งมอบ:06/04/2020
วันที่แก้ไข:06/04/2020
ขนาดของไฟล์:60.91 kB
ดาวน์โหลด:1


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ลงวันที่ 28 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ลงวันที่ 28 พค. 63

วันที่ส่งมอบ:05/29/2020
วันที่แก้ไข:05/29/2020
ขนาดของไฟล์:703.02 kB
ดาวน์โหลด:11


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ลงวันที่ 20 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ลงวันที่ 20 พค. 63

วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.12 MB
ดาวน์โหลด:61


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #4 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #4

วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.05 MB
ดาวน์โหลด:10


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #3

วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:726.47 kB
ดาวน์โหลด:10


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #2

วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:808.87 kB
ดาวน์โหลด:15


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #1

วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.14 MB
ดาวน์โหลด:16


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ลงวันที่ 20 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ลงวันที่ 20 พค. 63

วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.01 MB
ดาวน์โหลด:12


หน้า 1 จาก 4