เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/01/2014
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:2.59 MB
ดาวน์โหลด:1228

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบัญญัติรายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐) เทศบัญญัติรายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/07/2016
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:218.91 kB
ดาวน์โหลด:147


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:09/13/2011
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:152.9 kB
ดาวน์โหลด:99

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  (ฉบับเต็ม) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับเต็ม)

วันที่ส่งมอบ:09/13/2011
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:4.35 MB
ดาวน์โหลด:87

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  (ฉบับเต็ม)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ส่งมอบ:09/16/2011
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:340.37 kB
ดาวน์โหลด:74

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  (ฉบับเต็ม) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับเต็ม)

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:2.47 MB
ดาวน์โหลด:55

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  (ฉบับเต็ม)

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59

วันที่ส่งมอบ:06/12/2017
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:25.73 kB
ดาวน์โหลด:49


ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2559 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 2559

วันที่ส่งมอบ:09/22/2016
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:21.2 kB
ดาวน์โหลด:44


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

วันที่ส่งมอบ:09/30/2011
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:127.48 kB
ดาวน์โหลด:42

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:12/18/2017
ขนาดของไฟล์:191.17 kB
ดาวน์โหลด:41

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

หน้า 1 จาก 2