เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

E-DoCuOnline

เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดไปทำได้ที่บ้านแล้วนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 (ภาษาอังกฤษ) แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 (ภาษาอังกฤษ)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:12/26/2017
ขนาดของไฟล์:175.13 kB
ดาวน์โหลด:662


แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:12/26/2017
ขนาดของไฟล์:116.52 kB
ดาวน์โหลด:1333


แบบคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.9) แบบคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.9)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:12/26/2017
ขนาดของไฟล์:85.05 kB
ดาวน์โหลด:338


แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร(ภาษาอังกฤษ) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร(ภาษาอังกฤษ)

วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:12/26/2017
ขนาดของไฟล์:233.92 kB
ดาวน์โหลด:34


แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:12/26/2017
ขนาดของไฟล์:99.2 kB
ดาวน์โหลด:152