เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

E-DoCuOnline

***เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดและปริ้นได้ที่บ้าน

      และนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:116.52 kB
ดาวน์โหลด:1421

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานฝ่ายพัฒนารายได้ฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 (ภาษาอังกฤษ) แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 (ภาษาอังกฤษ)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:175.13 kB
ดาวน์โหลด:706

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานฝ่ายพัฒนารายได้ฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.9) แบบคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.9)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:85.05 kB
ดาวน์โหลด:353

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานฝ่ายพัฒนารายได้ฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.9)(ภาษาอังกฤษ) แบบคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.9)(ภาษาอังกฤษ)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:125.67 kB
ดาวน์โหลด:241

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานฝ่ายพัฒนารายได้ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:99.2 kB
ดาวน์โหลด:162

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานขอข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบฟอร์มขออนุญาต จากสำนักช่างเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย แบบฟอร์มขออนุญาต จากสำนักช่างเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ส่งมอบ:03/08/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:6.76 MB
ดาวน์โหลด:43

แบบฟอร์มนี้ใช้ขออนุญาต (สำนักช่าง) ใช้งานดังกล่าวนี้

1. ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

2. ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้่างอาคาร

3. ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานสำนักช่างของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร(ภาษาอังกฤษ) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร(ภาษาอังกฤษ)

วันที่ส่งมอบ:12/26/2017
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:233.92 kB
ดาวน์โหลด:36

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ(ภาษาอังกฤษ)

      ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:834.82 kB
ดาวน์โหลด:16

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานทำบัตรประชาชนที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

แบบคำร้อง(จดทะเบียนพาณิชย์) แบบคำร้อง(จดทะเบียนพาณิชย์)

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:96.45 kB
ดาวน์โหลด:15

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ

วันที่ส่งมอบ:04/28/2022
วันที่แก้ไข:04/28/2022
ขนาดของไฟล์:331.53 kB
ดาวน์โหลด:11

***แบบคำร้องนี้ใช้กับงานจดทะเบียนพาณิชย์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเท่านั้น

หน้า 1 จาก 2

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ