เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/24/2019
วันที่แก้ไข:06/24/2019
ขนาดของไฟล์:1.23 MB
ดาวน์โหลด:929


กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบรับงานก่อสร้าง กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบรับงานก่อสร้าง

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/24/2019
วันที่แก้ไข:06/24/2019
ขนาดของไฟล์:668.7 kB
ดาวน์โหลด:939


มาตรการกำกับ ควบคุม การลงเวลาการปฎิบัติราชการของพนักงาน มาตรการกำกับ ควบคุม การลงเวลาการปฎิบัติราชการของพนักงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/24/2019
วันที่แก้ไข:06/24/2019
ขนาดของไฟล์:997.23 kB
ดาวน์โหลด:940


หน้า 1 จาก 2