เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แนวทางการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด แนวทางการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:05/11/2021
ขนาดของไฟล์:321.22 kB
ดาวน์โหลด:291


คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สภาท้องถิ่น คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สภาท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:05/11/2021
ขนาดของไฟล์:510.14 kB
ดาวน์โหลด:287


คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. คู่มือ INFO คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. คู่มือ INFO

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:05/11/2021
ขนาดของไฟล์:3.31 MB
ดาวน์โหลด:343


ขั้นตอนและกระบวนการ ในการเดินทางไปราชการ ขั้นตอนและกระบวนการ ในการเดินทางไปราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:05/11/2021
ขนาดของไฟล์:196.73 kB
ดาวน์โหลด:295


ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:05/11/2021
ขนาดของไฟล์:190.75 kB
ดาวน์โหลด:289


คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2)

วันที่ส่งมอบ:11/29/2018
วันที่แก้ไข:11/29/2018
ขนาดของไฟล์:6.7 MB
ดาวน์โหลด:88


คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(1) คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(1)

วันที่ส่งมอบ:11/29/2018
วันที่แก้ไข:11/29/2018
ขนาดของไฟล์:4.32 MB
ดาวน์โหลด:64


คู่มือปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ คู่มือปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์

วันที่ส่งมอบ:11/13/2018
วันที่แก้ไข:05/11/2021
ขนาดของไฟล์:3.69 MB
ดาวน์โหลด:2