เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2564-2566 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2564-2566

วันที่ส่งมอบ:04/19/2021
วันที่แก้ไข:04/19/2021
ขนาดของไฟล์:19.1 MB
ดาวน์โหลด:6


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ส่งมอบ:04/19/2021
วันที่แก้ไข:04/19/2021
ขนาดของไฟล์:355.63 kB
ดาวน์โหลด:12


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

วันที่ส่งมอบ:05/13/2019
วันที่แก้ไข:05/13/2019
ขนาดของไฟล์:82.62 kB
ดาวน์โหลด:18


มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

วันที่ส่งมอบ:05/13/2019
วันที่แก้ไข:05/13/2019
ขนาดของไฟล์:75.5 kB
ดาวน์โหลด:12


มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

วันที่ส่งมอบ:05/13/2019
วันที่แก้ไข:05/13/2019
ขนาดของไฟล์:112.85 kB
ดาวน์โหลด:25