เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี63


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ลงวันที่ 20 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ลงวันที่ 20 พค. 63

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.12 MB
ดาวน์โหลด:804


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #4 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #4

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.05 MB
ดาวน์โหลด:743


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #3 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #3

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:726.47 kB
ดาวน์โหลด:816


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #2

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:808.87 kB
ดาวน์โหลด:779


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 20 พค. 63 #1

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.14 MB
ดาวน์โหลด:777


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ลงวันที่ 20 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 ลงวันที่ 20 พค. 63

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:1.01 MB
ดาวน์โหลด:800


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ลงวันที่ 19 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ลงวันที่ 19 พค. 63

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/21/2020
วันที่แก้ไข:05/21/2020
ขนาดของไฟล์:362.16 kB
ดาวน์โหลด:737


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง63_ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง63_ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันที่ส่งมอบ:05/19/2020
วันที่แก้ไข:05/19/2020
ขนาดของไฟล์:38.96 kB
ดาวน์โหลด:9


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 62 ลงวันที่ 7 พค. 63 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 62 ลงวันที่ 7 พค. 63

วันที่ส่งมอบ:05/12/2020
วันที่แก้ไข:05/12/2020
ขนาดของไฟล์:52.44 kB
ดาวน์โหลด:7


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 20 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 20 เมษายน 2563

วันที่ส่งมอบ:04/20/2020
วันที่แก้ไข:04/20/2020
ขนาดของไฟล์:73.59 kB
ดาวน์โหลด:23


หน้า 3 จาก 6