เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี64


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64_ลงวันที่ 19 สิงงหาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64_ลงวันที่ 19 สิงงหาคม 2563

วันที่ส่งมอบ:08/20/2020
วันที่แก้ไข:08/20/2020
ขนาดของไฟล์:39.17 kB
ดาวน์โหลด:27


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564_ลว 25 ส.ค. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564_ลว 25 ส.ค. 63

วันที่ส่งมอบ:08/25/2020
วันที่แก้ไข:08/25/2020
ขนาดของไฟล์:480.6 kB
ดาวน์โหลด:14


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64(01)_ลงวันที่_25_08_63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64(01)_ลงวันที่_25_08_63

วันที่ส่งมอบ:08/25/2020
วันที่แก้ไข:08/25/2020
ขนาดของไฟล์:470.31 kB
ดาวน์โหลด:6


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64(02)_ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64(02)_ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

วันที่ส่งมอบ:08/25/2020
วันที่แก้ไข:08/25/2020
ขนาดของไฟล์:610.95 kB
ดาวน์โหลด:7


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64_ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64_ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

วันที่ส่งมอบ:08/28/2020
วันที่แก้ไข:08/28/2020
ขนาดของไฟล์:457.47 kB
ดาวน์โหลด:45


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564_ ลว 17 กันยายน 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564_ ลว 17 กันยายน 63

วันที่ส่งมอบ:09/17/2020
วันที่แก้ไข:09/17/2020
ขนาดของไฟล์:824.88 kB
ดาวน์โหลด:39


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64_ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง64_ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

วันที่ส่งมอบ:10/14/2020
วันที่แก้ไข:10/14/2020
ขนาดของไฟล์:480.24 kB
ดาวน์โหลด:35


หน้า 1 จาก 4