เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี64


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ 2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ 2564 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/02/2020
วันที่แก้ไข:11/02/2020
ขนาดของไฟล์:656.88 kB
ดาวน์โหลด:832


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/24/2021
วันที่แก้ไข:02/24/2021
ขนาดของไฟล์:726.64 kB
ดาวน์โหลด:584


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/11/2021
วันที่แก้ไข:02/11/2021
ขนาดของไฟล์:474.13 kB
ดาวน์โหลด:523


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/26/2021
วันที่แก้ไข:04/26/2021
ขนาดของไฟล์:869.12 kB
ดาวน์โหลด:516


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/11/2021
วันที่แก้ไข:06/11/2021
ขนาดของไฟล์:245.84 kB
ดาวน์โหลด:368


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/25/2021
วันที่แก้ไข:08/25/2021
ขนาดของไฟล์:455.77 kB
ดาวน์โหลด:312


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/18/2021
วันที่แก้ไข:08/18/2021
ขนาดของไฟล์:483.13 kB
ดาวน์โหลด:246


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/16/2021
วันที่แก้ไข:08/16/2021
ขนาดของไฟล์:741.88 kB
ดาวน์โหลด:243


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564 _ศูนย์บริการสาธารณสุข_1รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2564 _ศูนย์บริการสาธารณสุข_1รายการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/16/2020
วันที่แก้ไข:10/16/2020
ขนาดของไฟล์:462.53 kB
ดาวน์โหลด:112


หน้า 1 จาก 4