เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองการเจ้าหน้าที่

แหล่งข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. คู่มือ INFO คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. คู่มือ INFO

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:03/23/2022
ขนาดของไฟล์:3.31 MB
ดาวน์โหลด:461


ขั้นตอนและกระบวนการ ในการเดินทางไปราชการ ขั้นตอนและกระบวนการ ในการเดินทางไปราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/11/2021
วันที่แก้ไข:03/23/2022
ขนาดของไฟล์:196.73 kB
ดาวน์โหลด:495


คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2)

วันที่ส่งมอบ:11/29/2018
วันที่แก้ไข:03/23/2022
ขนาดของไฟล์:6.7 MB
ดาวน์โหลด:88


คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(1) คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(1)

วันที่ส่งมอบ:11/29/2018
วันที่แก้ไข:03/23/2022
ขนาดของไฟล์:4.32 MB
ดาวน์โหลด:66