เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รายปี)


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:3.5 MB
ดาวน์โหลด:8

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/03/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:5.83 MB
ดาวน์โหลด:19

เอกสาร สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/03/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:1.94 MB
ดาวน์โหลด:37

เอกสาร การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.89 MB
ดาวน์โหลด:28

เอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

คู่มือ เผยแพร่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คู่มือ เผยแพร่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:06/07/2011
วันที่แก้ไข:11/11/2014
ขนาดของไฟล์:1.94 MB
ดาวน์โหลด:48

คู่มือ เผยแพร่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:3.23 MB
ดาวน์โหลด:33

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.85 MB
ดาวน์โหลด:32

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/08/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.78 MB
ดาวน์โหลด:8876

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/08/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:1.5 MB
ดาวน์โหลด:3774

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/02/2014
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:158.86 kB
ดาวน์โหลด:2958

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  ประจำปี ๒๕๕๖

หน้า 1 จาก 3

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ