เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รายปี)


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับลง ]

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒

วันที่ส่งมอบ:11/17/2010
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:3.5 MB
ดาวน์โหลด:8

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๒

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:14.78 MB
ดาวน์โหลด:15


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564

วันที่ส่งมอบ:01/20/2022
วันที่แก้ไข:01/20/2022
ขนาดของไฟล์:2.9 MB
ดาวน์โหลด:17


สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/03/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:5.83 MB
ดาวน์โหลด:19

เอกสาร สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.89 MB
ดาวน์โหลด:28

เอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.85 MB
ดาวน์โหลด:32

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:3.23 MB
ดาวน์โหลด:33

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65 ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:264.55 kB
ดาวน์โหลด:33


หน้า 1 จาก 3

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ