เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รายปี)


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/05/2021
วันที่แก้ไข:04/05/2021
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:1165


รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/28/2020
วันที่แก้ไข:01/28/2020
ขนาดของไฟล์:2.69 MB
ดาวน์โหลด:675


รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/25/2020
วันที่แก้ไข:05/25/2020
ขนาดของไฟล์:3.31 MB
ดาวน์โหลด:296


เอกสารกำลังถูกแก้ไข/ปรับปรุง โดยผู้ใช้ และไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้.

คู่มือ เผยแพร่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คู่มือ เผยแพร่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:06/07/2011
วันที่แก้ไข:11/11/2014
ขนาดของไฟล์:1.94 MB
ดาวน์โหลด:48

คู่มือ เผยแพร่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/03/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:1.94 MB
ดาวน์โหลด:37

เอกสาร การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:3.23 MB
ดาวน์โหลด:33

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔

หน้า 2 จาก 3

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ