เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (รายปี)


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี2564

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/05/2021
วันที่แก้ไข:04/05/2021
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:1165


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/02/2014
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:158.86 kB
ดาวน์โหลด:2925

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  ประจำปี ๒๕๕๖

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/08/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.78 MB
ดาวน์โหลด:8790

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ส่งมอบ:01/27/2012
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.85 MB
ดาวน์โหลด:32

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ส่งมอบ:02/16/2011
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.89 MB
ดาวน์โหลด:28

เอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๓

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564

วันที่ส่งมอบ:01/20/2022
วันที่แก้ไข:01/20/2022
ขนาดของไฟล์:2.9 MB
ดาวน์โหลด:17


รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/28/2020
วันที่แก้ไข:01/28/2020
ขนาดของไฟล์:2.69 MB
ดาวน์โหลด:675


ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65 ประกาศใช้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน61-65

วันที่ส่งมอบ:12/29/2020
วันที่แก้ไข:12/29/2020
ขนาดของไฟล์:264.55 kB
ดาวน์โหลด:33


หน้า 2 จาก 3

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ