เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี65


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:07/19/2022
วันที่แก้ไข:07/19/2022
ขนาดของไฟล์:479.2 kB
ดาวน์โหลด:47


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/23/2022
วันที่แก้ไข:06/23/2022
ขนาดของไฟล์:446.15 kB
ดาวน์โหลด:1


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:06/22/2022
วันที่แก้ไข:06/22/2022
ขนาดของไฟล์:447.4 kB
ดาวน์โหลด:1


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65

วันที่ส่งมอบ:06/22/2022
วันที่แก้ไข:06/22/2022
ขนาดของไฟล์:450.67 kB
ดาวน์โหลด:2


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:473.89 kB
ดาวน์โหลด:1


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2565

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:905.59 kB
ดาวน์โหลด:2


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ลงวันที่ 26 พ.ค. 65 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ลงวันที่ 26 พ.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:723.46 kB
ดาวน์โหลด:2


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565_ลงวันที่ 20 พ.ค. 65 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2565_ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

วันที่ส่งมอบ:06/21/2022
วันที่แก้ไข:06/21/2022
ขนาดของไฟล์:900.28 kB
ดาวน์โหลด:1


หน้า 1 จาก 3

พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ