เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สภาเทศบาลฯ

แหล่งรวบรวมข้อมูลของทางด้านสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:536.18 kB
ดาวน์โหลด:1776

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สมัยที่ ๑ 

การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/16/2013
วันที่แก้ไข:09/16/2013
ขนาดของไฟล์:293.18 kB
ดาวน์โหลด:2672

การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖