เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และการทุจริต


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกาทุจริตและประพฤติมิชอบ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/07/2021
วันที่แก้ไข:05/07/2021
ขนาดของไฟล์:161.57 kB
ดาวน์โหลด:329


ขั้นตอนและรายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขั้นตอนและรายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

วันที่ส่งมอบ:11/13/2018
วันที่แก้ไข:11/13/2018
ขนาดของไฟล์:4.96 MB
ดาวน์โหลด:24


ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

วันที่ส่งมอบ:11/13/2018
วันที่แก้ไข:11/13/2018
ขนาดของไฟล์:281.81 kB
ดาวน์โหลด:4


ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/18/2016
วันที่แก้ไข:05/18/2016
ขนาดของไฟล์:1.22 MB
ดาวน์โหลด:2395

ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/18/2016
วันที่แก้ไข:05/18/2016
ขนาดของไฟล์:1.08 MB
ดาวน์โหลด:1782

ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/08/2016
วันที่แก้ไข:04/08/2016
ขนาดของไฟล์:429.78 kB
ดาวน์โหลด:1232


การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/08/2016
วันที่แก้ไข:04/08/2016
ขนาดของไฟล์:943.67 kB
ดาวน์โหลด:1651