คุณกำลังอยู่ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลฯ

แหล่งรวบรวมข้อมูลแต่ละหน่วยงาน(สำนัก/กอง) ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ และเอกสารอื่นๆที่เป็นความรู้

ประเภทต่างๆ

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ( 0 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักปลัดเทศบาล

สำนักคลัง

สำนักคลัง ( 226 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักคลัง

สำนักช่าง

สำนักช่าง ( 3 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักช่าง

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ( 61 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน ( 119 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองวิชาการและแผนงาน

กองการศึกษา

กองการศึกษา ( 1 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม ( 1 ไฟล์ )

แหล่งข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม


ไม่มีเอกสารในประเภทนี้