เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

แผนพัฒนา3ปี


เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปีครั้งที่ 6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 3 ปีครั้งที่ 6

วันที่ส่งมอบ:10/08/2018
วันที่แก้ไข:10/08/2018
ขนาดของไฟล์:43.13 kB
ดาวน์โหลด:5


เล่มแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เล่มแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/26/2016
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:1.52 MB
ดาวน์โหลด:940

ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปีและเล่มแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๒๕๖๐-๒๕๖๒

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/09/2016
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:108.89 kB
ดาวน์โหลด:668

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/09/2015
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:371.21 kB
ดาวน์โหลด:651


เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑ เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๑

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/09/2015
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.19 MB
ดาวน์โหลด:383


เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/13/2014
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:8.5 MB
ดาวน์โหลด:1635


เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/08/2014
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.22 MB
ดาวน์โหลด:2088


ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/08/2014
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:245.13 kB
ดาวน์โหลด:1040


เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/27/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:4.62 MB
ดาวน์โหลด:3247

เล่มแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/27/2013
วันที่แก้ไข:11/24/2017
ขนาดของไฟล์:93.08 kB
ดาวน์โหลด:1354

ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

หน้า 1 จาก 3