รายละเอียด ของ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
คำอธิบาย:
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
ชื่อไฟล์:5finance_54-1.pdf
ขนาดของไฟล์:27.43 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:kwan
สร้างเมื่อ: 09/30/2011 11:39
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:18 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 12/18/2017 13:16
โฮมเพจ: