รายละเอียด ของ ประกาศ การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัต่ราชการแทน

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ประกาศ การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัต่ราชการแทน
คำอธิบาย:


ชื่อไฟล์:ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน.pdf
ขนาดของไฟล์:136.22 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:badboyit
สร้างเมื่อ: 10/19/2018 11:35
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:11 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 10/19/2018 11:36
โฮมเพจ: