รายละเอียด ของ รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
คำอธิบาย:


ชื่อไฟล์:รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดของไฟล์:6.46 MB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:Poochaoadmin
สร้างเมื่อ: 05/03/2021 09:40
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:37 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 05/03/2021 15:31
โฮมเพจ: