รายละเอียด ของ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
คำอธิบาย:

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ชื่อไฟล์:plan_monitorring57-59.pdf
ขนาดของไฟล์:8.26 MB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:admin
สร้างเมื่อ: 05/12/2015 11:32
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:4274 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 11/24/2017 10:38
โฮมเพจ: